Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αστυνομίας 1ου εξαμήνου έτους 2021

27

Δόθηκε στη δημοσιότητα ο απολογισμός πεπραγμένων και δραστηριότητας του αυτόνομου τμήματος της δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ν Φιλαδέλφειας Ν Χαλκηδόνας για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021.

Απολογισμός πεπραγμένων για το 1ο εξάμηνο του έτους 2021