Μικρά αποχετευτικά έργα ακαθάρτων που συμπληρώνουν το δίκτυο

25

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (198/2021) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή κεντρικών αγωγών ακαθάρτων στις οδούς Μητροπολίτου Τιμόθεου , Βασ. Αλεξάνδρου και Κοιμήσεως Θεοτόκου συνολικού μήκους 195 μέτρων, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 74.400 ευρώ και η μειοδότρια εταιρεία έδωσε έκπτωση 51%.

Οι οδοί στους οποίους θα κατασκευαστούν οι αγωγοί ακαθάρτων εμφαίνονται σε διάγραμμα μελετών της ΕΥΔΑΠ. Στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου θα κατασκευαστεί μόνο ο 1ος κλάδος μήκους 35μ αφού αυτός είναι ικανός να παροχετεύσει το ακίνητο της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου 25.

 

Οδοί Μητροπολίτη Τιμόθεου και Βασ. Αλεξάνδρου πέριξ του Ι.Ν. Αγ. Κοσμά
Οδός Κοιμ. Θεοτόκου, όπισθεν Ιωνικού