Αποτελέσματα αιτήσεων βρεφικού σταθμού

25

 Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου έδωσε στη δημοσιότητα προσωρινό πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων του βρεφικού σταθμού.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ