Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 254.084,47 ευρώ τα έξοδα για το 2020

40

Η 1η σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ν Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας περιλαμβάνει 10 Δημοτικά σχολεία και 12 Νηπιαγωγεία των οποίων η διαχείριση για το 2020 είχε ως εξής:

  • Υπόλοιπο Ταμείου 2019     105,290,89
  • Έσοδα 2020                     256.915,04
  • Έξοδα 2020                     254.084,47
  • Υπόλοιπο Ταμείου 2020    108.121,46

Ο απολογισμός εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την απόφαση 192/2021