Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Έξοδα 327.368,33 ευρώ για το 2020

51

Η 2η σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ν Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας περιλαμβάνει 12 Γυμνάσια και Λύκεια

  • Υπόλοιπο Ταμείου 2019      127.699,88
  • Έσοδα 2020                      315.405,59
  • Έξοδα 2020                      327.368,33
  • Υπόλοιπο Ταμείου 2020     115.737,14

Ο απολογισμός εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την απόφαση 193/2021