Καταμετρήθηκαν 19.720,31 ευρώ στα παγκάρια του Κόκκινου Μύλου

30

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ν Φιλαδέλφεια Ν Χαλκηδόνας ενέκρινε το από 1/3/21 πρακτικό καταμέτρησης στα παγκάρια του δημοτικού νεκροταφείου του Κόκκινου Μήλου.