Σε εργολάβο και πάλι η συντήρηση πρασίνου στις πλατείες

82

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας στην συνεδρίαση της 14/7/21 ενέκρινε το πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία “Εργασίες φυτοτεχνικής –  αρδευτικής – αναβάθμισης – συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου (ΑΜ 66/2021)” και ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 66.999,99 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και όπως συνάγεται από τα πρακτικά η μοναδική νόμιμα συμμετέχουσα εταιρεία στον συνοπτικό διαγωνισμό έδωσε προσφορά 64.927,97 ευρώ.

Κατά την συνεδρίαση το μέλος της Ο.Ε. κ. Ηλίας Τάφας ανέδειξε το γεγονός ότι στην εργολαβία ανάπλασης πρασίνου της προηγούμενης διοίκησης Α. Βασιλόπουλου αξίας 1.027.000€, οι 200.000€, αφορούσαν συντήρηση χώρων πρασίνου. Στο σημείο αυτό αντέδρασε η κ. Δ. Εμμανουήλ λέγοντας “έχει σημασία τι παραλαμβάνεις”.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η συνεχιζόμενη διαχρονικά τακτική της ανάθεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου σε ιδιωτική εταιρεία είναι κυρίως αποτέλεσμα και της μη υλοποίησης των εγκεκριμένων από το ΑΣΕΠ 12 προσλήψεων,  από τη διοίκηση του Γ. Βούρου, προσωπικού καθώς και διοικητικής ικανότητας για την βέλτιστη λειτουργία της υπηρεσίας.

Ωστόσο προκαλούν εντύπωση αναφορές, που είναι αποτυπωμένες στα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής, για σύμβαση 130.000 ευρώ όταν ο διαγωνισμός είχε προϋπολογισμό περίπου 67.000 ευρώ καθώς και για διάρκεια 6 μηνών όταν ο διαγωνισμός αναφέρει διάρκεια 9 μήνες, οι οποίες υποδηλώνουν προχειρότητα στην προετοιμασία, εισαγωγή και γνώση του περιεχομένου των θεμάτων που έρχονται προς συζήτηση.

Η συζήτηση γίνεται ιδιαίτερα προβληματική όταν οι σύμβουλοι της διοίκησης και ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής Δήμαρχος Γ. Βούρος δεν γνωρίζουν το ακριβές περιεχόμενο της εισήγησης

Το έργο θα διαρκέσει 9 μήνες, σύμφωνα με την δημοσιευθείσα περίληψη διακήρυξης με αρ. πρωτ.  1330825/06/2021, τώρα πώς συνδέεται αυτό με εξάμηνη παροχή υπηρεσίας συντήρησης πρασίνου ένας θεός ξέρει, οι εισηγητές μάλλον δεν ήξεραν. Αναμένουμε με ενδιαφέρον να γνωρίσουμε το περιεχόμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο ως προς το χρόνο διάρκειας αυτής. 

Η εργολαβία αφορά συγκεκριμένες πλατείες και χώρους πρασίνου,όπως προκύπτει από τα έγγραφα της Υπηρεσίας Πρασίνου, που είναι οι εξής:

 • Πλατεία Απαλοπούλου
 • Πλατεία Μιαούλη
 • Πάρκο Μικρασιατών
 • Πλατεία Υψηλάντη
 • Πλατεία Χρυσαλίδα
 • Χώρος Πρασίνου Δημοτικού Κτηρίου (Αχαρνών & Αγ. Αναργύρων)
 • Πάρκο Ιωνίας
 • Πλατεία Κρήτης
 • Πλατεία Γεννηματά –Αθλητικές εγκαταστάσεις Κάκαβα
 • Πάρκο Αποστολάκη
 • Κεντρικό Δημαρχείο Λ. Δεκελείας 97
 • Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως Ν. Χαλκηδόνα
 • Είσοδος πόλης από Μεταμόρφωση
 • Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Κομπαρσίτα)

Τελικά η ΟΕ με πλειοψηφία 5-3 ενέκρινε το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού ως η απόφαση 182/2021 ,  αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι η εκπρόσωπος της Δύναμης Πολιτών  καταψηφίζει μια διαδικασία, την οποία είχε εγκρίνει όταν ήταν διοίκηση.