Απαλλαγή σε μισθώματα Ιουνίου, που εισπράττει ο Δήμος από επιχειρήσεις

32

Λιγότερα θα είναι τα μισθώματα που θα καταβάλλουν για τον μήνα Ιούνιο του 2021 οι τοπικές επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα του Δήμου. Συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας με την απόφαση 190/14.07.2021 ενέκρινε την σχετική απαλλαγή, η οποία για το μήνα Ιούνιο ανέρχεται συνολικά σε 8.484.08 ευρώ πλέον χαρτοσήμου. Παρόμοιες  μειώσεις σε μισθώματα επαγγελματικών μισθώσεων έχουν διενεργηθεί από τον μήνα Μάρτιο του 2020.