Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα σε τηλεδιάσκεψη 7μμ

Στο 4ο Δημοτικό Ν Φιλαδέλφεια δημιουργείται τμήμα Ένταξης που είναι μια δομή της Ειδικής Αγωγής μέσα στα γενικά σχολεία που στόχο έχει την εκπαιδευτική παρέμβαση με εξατομικευμένα προγράμματα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

36

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε την 21η Ιουλίου 2021, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., σε διά τηλεδιάσκεψης τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω της εφαρμογής  e-presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 50 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού), δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση δωρεάν ταφής Φωτεινής Τομπούλογλου, τιμής ένεκεν.
  2. Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 4ο Δημ. Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.
  3. Επανασυγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/17.
  4. Έγκριση διαπλάτυνσης πεζοδρομίου επί της Πλ. Κωνσταντινουπόλεως -Ν. Φιλαδέλφεια, βάσει της αριθ. 25/2021 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ..
  5. Έγκριση μονοδρόμησης της οδού Δοξάτου-Ν.Χαλκηδόνα με κατεύθυνση από την οδό Δεκελείας έως την οδό Μαραθώνος, βάσει της αριθ. 27/2021 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ..
  6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή-ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος».
  7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος».
  8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων δραστηριοτήτων και δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Άλσος Ν.Φ.» (Α.Μ. 105/2016).
  9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                     ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ