Χαμηλή και ανεπαρκής η επιχορήγηση των ΚΑΠ για συντήρηση σχολικών κτιρίων

27

Ενώ τα σχολικά κτίρια παλιώνουν η κεντρική διοίκηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών θεωρεί ότι οι δαπάνες συντήρησης των σχολικών κτιρίων μπορούν να παραμένουν σταθερές. Η ΚΕΔΕ  “παρακολουθεί” τα τεκταινόμενα και απλά  γνωμοδοτεί για τα κριτήρια κατανομής των 30 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια προερχόμενα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (ΚΑΠ).

Σύμφωνα με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Σ. Πέτσα (49911/6.7.2021) το ποσό που αναλογεί για το 2021 στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας ανέρχεται σε 98.900 ευρώ. Σε αντίστοιχη απόφαση για το 2020 της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠΕΣ (41752/6.7.20) το ποσό που αναλογούσε ήταν 99.700 ευρώ. Ο Δήμος θα κληθεί να καλύψει από ίδιους πόρους τις υπολειπόμενες αναγκαίες δαπάνες συντήρησης και επισκευής των σχολικών κτιρίων.