Άρχισαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για παιδικούς σταθμούς (δικαιούχοι-οδηγίες)

33

H Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 20212022» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους

  • Μητέρες βρεφών, προ -νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων,παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία
  • Άτομα(γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία
  • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση,
  • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία είναι ανάδοχοι γονείς, με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων.

που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα τέκνα τους /άτομα που έχουν την κηδεμονία, σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 19/7/2021και ώρα 11:00έως 03/8/2021και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf.Κάθε ενδιαφερόμενο άτομογια να συμμετάσχει, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»)

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής αιτήσεων Αποτελεσμάτων

  • Ημερομηνίες Υποβολή Αιτήσεων 19/7 03/8/2021
  • Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 09/8/2021
  • Υποβολή Ενστάσεων 10 12/8/2021
  • Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων13/8/2021

Οι Πίνακες (Προσωρινοί και Οριστικοί) των Αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ:www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr.Οι ωφελούμενοι κάτοχοι «αξιών τοποθέτησης» (voucher) θα ενημερωθούν και μέσω SMS.

Η απόφαση με τις σχετικές οδηγίες

prosklisis_enarmonisi_ada 2021-22