Καθυστερούν οι αιτήσεις για voucher σε παιδικούς σταθμούς

Σε αγωνία βρίσκονται οι γονείς καθώς είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση για την ένταξη των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του ΕΣΠΑ – ΕΕΤΑΑ για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

39

Χαρακτηριστικό της καθυστέρησης είναι ότι  η Ε.Ε.Τ.Α.Α. κάλεσε όσους ενδιαφέρονται να εργασθούν για 60 μέρες ως εξωτερικοί συνεργάτες στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2021-2022, συγχρηματοδοτούμενο από ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση motherhood@eetaa.gr, έως 6 Ιουλίου 2021.
 

Ωστόσο η Δ/νση Προσχολικής Αγωγής του δήμου Ν.Φιλαδέλφειας Ν.Χαλκηδόνας εξέδωσε την 14/7/2021 ανακοίνωση με την οποία παρακαλεί θερμά τους γονείς όταν λάβουν το αντίστοιχο voucher για Παιδικό – βρεφονηπιακό σταθμό από την ΕΕΤΑΑ, να το καταθέσουν επισυναπτόμενο με σχετική αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο  του Δήμου (Λ. Δεκελείας 97 – Νέα Φιλαδέλφεια). Οι αιτήσεις θα βρίσκονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης στο Πρωτόκολλο.

Χωρίς κανένα δικαιολογητικό αλλά μόνο με την χρήση των κωδικών TAXISnet θα μπορούν οι γονείς να μπαίνουν στο eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr, προκειμένου υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τα vouchers για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2021 -2022.

Οι πληροφορίες της anazitisinews λένε ότι φέτος αιτήσεις θα μπορούν να κάνουν τόσο οι μητέρες του Ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου τομέα χωρίς να μπορεί να γίνει ακριβής προσδιορισμός κατανομής των θέσεων. Τα κριτήρια που θα ισχύσουν φέτος δεν έχουν ανακοινωθεί καθώς και το σύστημα μοριοδότησης.