Ερωτηματικά για την Αποχή από την ψηφοφορία

Η επιλογή της αποχής των Βασιλόπουλου, Γρετζελιά και Σερετάκη από την ψηφοφορία στην οικονομική επιτροπή επέτρεψε στη Διοίκηση Βούρου να περάσει με σχετική πλειοψηφία την πρότασή της για τον οδοφωτισμό

37

Γιατί δεν παρέστησαν οι τρεις εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, ως όφειλαν θεσμικά, προκειμένου να καταγραφεί η αρνητική ψήφος τους. Και ως αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος η απουσία τους οδήγησε στην έγκριση των όρων διακήρυξης δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την “Προμήθεια φωτιστικών LED για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας “. Αφού, αν επέλεγαν τον θεσμικό τρόπο της ψήφου το αποτέλεσμα θα ήταν 5  κατά και 4 υπέρ. Στην ψηφοφορία της 23/6/21 παρόντα στην Οικονομική Επιτροπή ήταν πέντε μέλη της διοίκησης Βούρου και ο Κ. Τομπούλογλου από την αντιπολίτευση, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 4-2 μετά την διαφοροποίηση του Σ. Γραμμένου. Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 19-12 είχε απορρίψει την σχετική διαδικασία με την απόφαση 23/07.04.2021, η οποία πλειοψηφία μετά την μετέπειτα διαφοροποίηση του Σ. Γραμμένου προσομοιάζει σε 20-11. 

Άλλωστε, η παρουσία των τριών απόντων και συγκεκριμένα του κ. Σερετάκη, του κ. Βασιλόπουλου και του κ. Γρεντζελιά, ή των αναπληρωματικών τους δεν θα εμπόδιζε σε τίποτα την στήριξη στην διαμαρτυρία των εργαζομένων μέσω των εκπροσώπων των παρατάξεών τους.

Μέχρι σήμερα και τέσσερις ημέρες μετά την ψηφοφορία, οι εν λόγω παρατάξεις δεν έχουν προβεί σε ανακοινώσεις προκειμένου να εξηγήσουν την στάση της αποχής από την ψηφοφορία. Την θεσμική δηλαδή απουσία τους από την συνεδρίαση  και την παρουσία τους μόνο στην διαμαρτυρία του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου. 

Ο απολογισμός των αιρετών, η αιτιολόγηση των ενεργειών, η θεσμική παρουσία για την έκφραση διαδικαστικών ή επί της ουσίας αντιρρήσεων και κυρίως η ψήφος είναι οφειλόμενη και επιβεβλημένη ενέργεια. Η επιλογή αφενός της διοίκησης να αποδείξει τα συγκριτικά επιχειρήματα υπέρ της πρότασής της αλλά και η επιλογή  της αποχής από τις τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οφείλει να αιτιολογηθεί.