Σασόλι: Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανισότητες

Ο πρόεδρος του ΕK κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους σχετικά με το πιστοποιητικό COVID-19 και να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες ανισότητες.

2

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απήυθυνε την έκκληση κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής, στις 24 Ιουνίου. Εξέφρασε την πεποίθηση για γρήγορη επαναφορά στην κανονικότητα χάρη στην εκστρατεία εμβολιασμού και άλλα μέτρα, όπως είναι η θέσπιση του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID, το οποίο θα επιτρέψει στους πολίτες να ταξιδέψουν εντός της ΕΕ με ασφάλεια και ευκολία.

“Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι τα εργαλεία αυτά θα είναι αποτελεσματικά μόνο αν υπάρχει στενός συντονισμός μεταξύ των κρατών και ενιαία εφαρμογή”, είπε ο Σασόλι. “Το χειρότερο θα ήταν να αυξήσουμε τις προσδοκίες των πολιτών και επιχειρήσεων και στη συνέχεια να τους απογοητεύσουμε λόγω έλλειψης συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών”.

Το Κοινοβούλιο επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο των ευρωπαϊκών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. “Μας δίνεται, σιγά σιγά, η ευκαιρία να αναπτύξουμε τις αναγκαίες δεξιότητες και μηχανισμούς για τη θέσπιση μιας κοινής πολιτικής υγείας”, είπε ο πρόεδρος, τονίζοντας ότι η θέσπιση μιας κοινής πολιτικής αποτελεί προτεραιότητα για τους Ευρωπαϊους πολίτες σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου.

Κάλεσε επίσης την ΕΕ να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες ανισότητες: “Το ευρωπαϊκό σχέδιο που θέλουμε να οικοδομήσουμε πρέπει να λάβει υπόψη του τις ανάγκες των εργαζομένων, να εστιάσει στην καταπολέμηση της φτώχειας και τη μείωση των ανισοτήτων, πρέπει να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και να διασφαλίσει δίκαιους μισθούς για άνδρες και γυναίκες”.

Αναφερόμενος στη μετανάστευση και στο άσυλο, ο Σασόλι ζήτησε τη θέσπιση νέων κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. “Πρέπει να ορίσουμε κοινούς κανόνες για την υποδοχή των ανθρώπων όσον αφορά τη διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε άλλο τους προβληματισμούς μας σχετικά με τις τακτικές διαδρομές ελεγχόμενης μετανάστευσης, πρέπει να εργαστούμε από κοινού στους ανθρωπιστικούς άξονες και τα εργαλεία που προσφέρει η κοινή πολιτική θεωρήσεων για την προστασία εκείνων που διαφεύγουν από διώξεις και πολέμους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα διεθνούς προστασίας”, υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι οι διακρίσεις είναι ασύμβατες με τις αξίες της ΕΕ. “Γι’ αυτό και ανησυχούμε για τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ουγγαρία. Καμία παράδοση ή δήθεν πολιτιστική ιδιαιτερότητα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την έλλειψη σεβασμού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια”.

Πρόσθεσε ότι κάθε πρωτοβουλία έναρξης διαλόγου με τη Ρωσία πρέπει να διεξαχθεί σε ενιαίο επίπεδο. “Πρέπει να μιλήσουμε με μία μόνο φωνή, ειδάλλως η αδυναμία μας είναι η δύναμή τους”.

 

ΠΗΓΗΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ