Ίδρυση των κοινοτήτων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας το 1934

12

Από το Δήμο Αθηναίων αποσπάστηκαν το 1934 τόσο η Ν. Φιλαδέλφεια όσο και η Ν. Χαλκηδόνα με την ίδρυση ομώνυμων Κοινοτήτων, οι οποίες μέχρι τότε αποτελούσαν συνοικισμούς του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την απόφαση της 18ης Ιανουαρίου 1934 του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Αλέξανδρου Ζαΐμη (ΦΕΚ 22/1934)

Στην Κοινότητα της Ν. Φιλαδέλφειας προσαρτήθηκε με την ίδια απόφαση η Ν. Μάδυτος, η οποία ήταν ο συνοικισμός του Δήμου Αθηναίων.