Απαλλαγή 40% σε μισθώματα που εισπράττει ο Δήμος από επιχειρήσεις

10

Λιγότερα κατά 40% θα είναι τα μισθώματα που θα καταβάλλουν για τον μήνα Μάιο του 2021 οι τοπικές επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα του Δήμου. Συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας με την απόφαση 164/16.06.2021 ενέκρινε την σχετική απαλλαγή, η οποία για το μήνα Μάιο ανέρχεται συνολικά σε 9.189,15 ευρώ πλέον χαρτοσήμου. Παρόμοιες  μειώσεις σε μισθώματα επαγγελματικών μισθώσεων έχουν διενεργηθεί από τον μήνα Μάρτιο του 2020.

ΠΗΓΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ